Домакини и домашни помощници

Домакини и домашни помощници
31 август 2023

Не беше отдавна времето, когато се считаше много естествено помощницата в къщи да бъде нещо като член на семейството. На помощничката се гледаше като на домашен човек, макар и работата ѝ да се ограничаваше само в кухнята и тя да произхождаше от едно общество, съвсем различно от това на „господарите“.

Разбира се и тогава степента на тая близост зависеше от господарката. Днес това се подчертава още по-силно. Домакините са склонни да гледат на домашната помощничка по-скоро като на работничка или чиновничка, но не и като на домашен другар. Няма смисъл да се говори какво е по-добро: предишната или днес възприетата форма на отношения при тая домакинска служба.

Няма съмнение обаче, че още преди войните, много по-чести биваха случаите, когато една прислужница оставаше в една и съща къща с десетки години, остаряваше с членовете на семейството, споделяше радости и скърби и естествено, ползваше се и от преимуществата на един живот, много по-близък по форма на семейния.

С течението на времето хората станаха по-положителни, те по-малко се осланят на своето познаване на човека, отколкото на определени наредби. Опитват се да поставят отношенията между домакини и прислужнички на по-друга основа. През последните години тоя въпрос взима една много сериозна форма и чака своето разрешение. Тая задача се поставя, естествено, като част от по-големия и по-важен въпрос – организацията на домакинството в по-големите градове.

Домашните прислужнички биха желали да се премахне претрупването на тяхното съсловие с негодни членове, които понижават неговото равнище. Домакините пък искат да се намери най-после някакъв начин, който би им гарантирал, че само добри и заслужаващи доверие прислужнички могат да получат разрешение да служат. Но въпреки всякакви точни постановления за едната и другата страна, не може да се отрече фактът, че между тях съществува съжителство.

Домакините с право изискват да им се даде известна гаранция за сигурността на тяхното домакинство срещу лоши прислужници. В това си желание те пресрещат пък желанието на прислужниците да бъдат гарантирани срещу недобросъвестни работодатели. На домашната прислужница, при това, се доверява не само домакинството, а и физическото и психическо здраве на децата. Затова и една простъпка от морален характер от страна на прислужницата би трябвало да й отнема правото на служба.

От друга страна, подобни задължения лежат и на домакините. Домашната прислужница трябва също да бъде гарантирана срещу всяка опасност от морален характер при постъпването си на служба в един дом. Трябва да има закон, който да бъде много по-точен и пълен в това отношение.

Един друг важен въпрос е подготовката на домашните прислужнички. Трябва да се изостави мнението, че всяко момиче или жена е годна за домашна прислужница. В една културна страна не би трябвало да има място за една неподготвена домашна прислужница.

Обсъжда се въпросът за уреждане на образцови домове за изучаване на домакинската работа. Преди това, обаче, трябва да се подготвят домакини за такива домове. Когато се намери едно достатъчно число образцови домакини, които по някакъв начин да могат да докажат своите способности като ръководителки на „домашни чираци“, тогава въпросът за подготовката на домашните прислужници би намерил своето най-щастливо разрешение.

Претрупването на прислужнишкото съсловие и липсата същевременно на истински квалифицирани и заслужаващи доверие прислужнички налагат да се направи нещо.

Въпросът с посредничеството за намиране работа е също много важен. То би трябвало да се постави на основа, на която са поставени обществените институти. Липсата на сериозност и годност в съсловието на домашните прислужници, която владее днес, благодарение на нахлуването на голямо множество неподготвени за тая работа жени трябва непременно да изчезне. Трябва да се забележи също, че и домакините трябва да бъдат подготвени за своите отношения към домашната прислужница.

Така днес в домакинските курсове се набляга много върху педагогическата задача, която лежи на домакинята по отношение на нейната прислужница и се търсят пътища за нейното разрешение. Разбира се, всичките тия сложни въпроси ще намерят едно задоволително разрешение едва тогава, когато на домакинството се признаят определени права като на професия.