Търговия със зърно

Търговия със зърно
17 юли 2023

В България непрекъснато се увеличават фирмите , занимаващи се с обработка и продажба на зърно в страната и чужбина. Това е нормално за страна с традиции в земеделието. За осъществяването на ефективна търговия със зърно, спомага изграждането на модерни бази с голям капацитет за преработка и съхранение на значителни количества продукция.

Фирмите за търговия със зърно осъществяват връзка между производителите на зърно и потребителите, които се нуждаят от него. Чрез търговия със зърно се осигурява реализация на продукцията на земеделските производители и посредниците регулират потока на зърното, като следят да няма излишъци и дефицити. По този начин се създава баланс в отрасъла на зърнопроизводството и потреблението му и процесът спомага за поддържане на оптимална за ценното жито цена.

Търговията със зърно е значима дейност за страната ни. Тя осигурява насъщния хляб, без който не може никоя трапеза в България. Преразпределението на излишната продукция от зърно, подкрепя земеделския бизнес и развитието на хранително-вкусовата индустрия.

Успешна търговия със зърно могат да осъществяват фирми, които са оборудвани със съвременни складове и машини за обработване, почистване, сушене и опаковане на зърно за мелене и продукти от него. Съоръженията трябва да са с осигурена активна вентилация, да разполагат с електронен автокантар и модерна лаборатория за анализ на качество, което да гарантира продукция отговаряща на стандартите. Търговците трябва на наемат на работа специалисти в областта, които със своя опит и познания за зърното и преработването му поддържат и създават качествена продукция.

Всичко това звучи чудесно, но как стоят нещата на практика? Има ли гаранция за коректна и ефективна търговия със зърно. В страната ни дали има достатъчно контрол над процеса?

Ние всички като потребители сме свидетели, че качеството на хляба се влоши през последните години, а цената му расте. Това ни кара да се съмняваме в коректността на търговията със зърно. Но може ли ние, обикновените хора да въздействаме в тази област? Всеки закупен хляб, сладкиш или пакет брашно, оказва въздействие върху глобалната търговия със зърно. Нашият избор като потребители може да насочва процеса да върви в по-правилна посока.