Нумизматика и монети: Какво знаем за тези два фактора?

Нумизматика и монети: Какво знаем за тези два фактора?
16 юли 2023

Нумизматиката е изучаването или събирането на парични знаци, включително монети, жетони, хартиени пари, медали и свързани с тях предмети. Специалистите в тази област, известни като нумизмати, изучават физическата технология и историческия контекст на монетосеченето и парите. В тази статия ще разгледаме завладяващия свят на нумизматиката, като се съсредоточим върху изучаването и колекционирането на монети.

 

Разбиране на нумизматиката:

 

Нумизматиката не е просто колекциониране на монети; тя включва подробно изучаване на различните платежни средства, включително техните физически свойства, технология на производство и исторически контекст. Нумизматите често се фокусират върху монети, които са редки или уникални или имат някаква специална история, която може да бъде документирана.

 

Стойността на тези монети като колекционерски предмети може значително да надхвърли номиналната им стойност или стоковата стойност на физическата им субстанция. Например някои американски сребърни четвъртинки от XX в. с номинална стойност 25 цента и стойност на стопяване на среброто от няколко долара могат да се търгуват за десетки хиляди долари за бройка.

 

История на нумизматиката:

 

Историята на нумизматиката датира от векове, като колекционирането на монети вероятно е започнало по времето, когато е била изобретена валутата. Преди XIX в. колекционирането на монети е индивидуално хоби, на което най-често се радват благородниците, религиозният елит и владетелите. По време на Римската империя императори като Цезар Август са събирали монети от различни места, за да ги използват като лост в търговските преговори и да ги подаряват на гостите си.

 

Колекциониране и окачествяване на монети

 

Съществен фактор при определянето на стойността на всяка монета е нейното състояние, изразено количествено в "клас". Монетите се оценяват по скалата от 1-70, като 1 представлява най-ниската степен на спектъра, а 70 - възможно най-девственият екземпляр.

 

Монетите се разделят на четири основни категории: bullion, proof, numismatic и semi-numismatic. Нумизматичните монети обикновено са по-стари монети, които са придобили стойност сред колекционерите. Те се ценят както заради съдържанието на благородни метали, така и заради художествената или колекционерската си стойност.

 

Тенденции в нумизматиката

 

Навиците за колекциониране на монети в САЩ продължават да се развиват, откакто хобито става популярно в края на 50-те години на XIX век. През 60-те години на ХХ в., когато среброто отпада от монетите в обращение, колекционерите се запалват по ролките с монети и комплектите Proof.

 

Увлечението по съвременните монети (тези, отсечени след 1965 г.) нараства през годините, като пазарът на съвременни монети експлодира през последното десетилетие.

 

Влиятелни хора в нумизматиката

 

Няколко личности са оказали значително влияние върху света на нумизматиката. Монетните архиви на Ей Джей Гатлин разтърсиха пазара, като направиха цените прозрачни, а ценообразуването - лесна задача, което отвори колекционирането на монети за нови групи хора.

 

Най-ценни монети

 

Някои от най-ценните монети в света включват дублона на Брашер от 1787 г., цента на Фуджио от 1787 г., златния динар на Умаядите от 723 г. и флорина на Едуард III от 1343 г.[2]. Двойният орел на Сен-Годенс от 1933 г. държи титлата за най-ценна американска монета със стойност 20 212 100 щатски долара.

 

В заключение, нумизматиката е увлекателна област, която съчетава история, изкуство и икономика. Независимо дали сте опитен колекционер или начинаещ, светът на монетите предлага безкрайни възможности за изследване и обучение.