Какво е Логика?

Какво е Логика?
8 юни 2023

През по-голямата част от времето си философите изследват това, което другите хора приемат за даденост. Те питат: "Защо?" и „Как?", когато другите са доволни да приемат онова, което изглежда очевидно и не се нуждае от оправдание. По този начин философията включва обяснения, аргументи и тяхната критична оценка.

Логиката (от древногръцки: λογική (логос), което понякога се превежда като "изречение", "разум", "правило" , "съотношение", ”мисъл”, „идея”. Разбира се, тези преводи не са достатъчни, за да ни помогнат да разберем по-специализираното значение на "логиката", както се използва днес.), е изследването на принципите и критериите на валидното заключение. Тя задава въпроси като "Какво е правилното разсъждение?", "Какво отличава добрия аргумент от от лошия?", "Как можем да открием грешка в разсъжденията си?" и не се интересува от психологическите процеси, свързани с мисълта, емоции, образи и др.

За логиката се казва, че съдържа в себе си "законите на мисълта", "правилата на правилното разсъждение", "принципите на истинската аргументация", "използването на определени думи, означени като" логически константи "," истини, основаващи се единствено на значението на термините, които съдържат "и т.н.

Логическите системи трябва да притежават три неща: последователност (което означава, че никоя от теоремите на системата не се противопоставя на друга); Солидност (което означава, че правилата на доказване на системата никога няма да позволят фалшиво заключение от истинска предпоставка); И пълнота (което означава, че в системата не съществуват твърдения, които не могат, поне по принцип, да бъдат доказани в системата).

Логиката като цяло може да бъде разделена на:

  • Официална логика: Тя е това, което ние считаме за традиционна логика или философска логика, а именно изучаването на извод с чисто формално и изрично съдържание.

  • Символична логика: Занимава се с взаимоотношенията на символите помежду им, често използвайки сложни математически изчисления, в опит да се разрешат проблемите, които традиционната формална логика не е в състояние да реши.

  • Математическа логика: Както прилагането на техниките на формалната логика към математиката и математическите разсъждения, така и приложението на математическите техники към представянето и анализа на формалната логика.

А, най-ранното използване на математиката и геометрията във връзка с логиката и философията, отново се връща към древните гърци като Евклид, Платон и Аристотел.