Теория за възникването на Човека?

Теория за възникването на Човека?
25 април 2023

Напълно ясно е, че е трябвало да настъпят промени в хромозомния комплекс на неизвестния прародител, притежаващ 48 хромозоми. Тези промени, както всички промени, с наследствения материал (гените, ДНК, хромозомите) се наричат мутации.

Най-показателни и най-добре видими промени са ослепяванията и разкъсванията на хромозомите. Те са реален факт. За аргумент ще бъде достатъчно да се напомни печалният опит на Хирошима и Нагазаки. Атомните бомби освен че причиниха смъртта на хиляди мирни хора, облъчиха със своите радиоактивни лъчи много други, като проникнаха в клетъчните ядра, радиоактивните лъчи предизвикаха многобройни нарушения в хромозомите.

Огромният процент от тези нарушения са вредни и дадоха (и още продължават да дават) различни болестни промени както в самите облъчени, така и в организма на родените по-късно деца.

Между хромозомните нарушения доста чести са били именно разкъсванията на хромозоми и слепвания в различни комбинации на разкъсани краища. Преди толкова много хилядолетия, когато се е появил прекият предшественик на човека, земната кора често е била раздирана от вулканични изригвания.

Да си представим, че по склоновете на един тогавашен вулкан, обрасли с вечнозелена гора, е живеело маймунско стадо. То се е хранело с вкусните плодове, които са зреели през цялата година по дърветата. Гористият склон е бил толкова привлекателен, че и след едно изригване на вулкана, маймуните не се разбягали. В пръснатата наоколо вулканична пепел се съдържали радиоактивни материали, произхождащи от рудни пластове. Слабите радиоактивни излъчвания не били в състояние да убият животните, но дни наред в тялото им попадали радиоактивни частици. Пронизвайки ядрото на всяка клетка, радиоактивните излъчвания са предизвиквали разнообразни видове мутации.

Понеже болшинството мутации по принцип са вредни, получило се е израждане на потомството. Ненормалното поколение, притежаващо дефекти от различен вид в организма си, като слабо устойчиво, е загивало. Между различните мутации се е получила такава, която представлява слепване на хромозоми. Трагичното събитие отминава, природата се мъчи да заличи следите му, но това не е възможно. Хълмът е пак зелен, птичи песни и маймунски крясъци го огласят, но невидимата промяна е безвъзвратно настъпила.

Подобно на спартанците, които изхвърляли хилавите и недъгавите деца извън крепостните стени, природата унищожава безмилостно слабото и неустойчиво поколение независимо на кой вид. Но новополученият екземпляр с 47 хромозоми се е оказал костелив орех — новата хромозома му придала повишена устойчивост в борбата за живот.

Това ново явление в природата — индивид с 47 хромозоми сред стадото маймуни с 48 хромозоми — е завръзката на най-важното събитие в историята на Земята: възникването на човека.

За да дойде развръзката, се иска само да се сменят две поколения, т. е. да се появят деца и след тях — внуци. Гигантският лост вече е подействал. Сега остава природата да се справи с някои подробности от новосъздаденото положение. Тъй като индивидите с 46 хромозоми били по-устойчиви, те имали повече шансове в суровата борба за съществуване.

Естественият отбор направил „пресявка“, като при тази операция по-малко устойчивите загивали. Съществото започнало да се труди, в резултат на труда — да мисли, и вече се наричало Човек.