Стресът на работното място привлича болестите

Стресът на работното място привлича болестите
2 април 2023

Психологическият дискомфорт на работното място както и дългият работен ден повишават риска от различни заболявания и дори от преждевременна смърт. Екип от Харвард е анализирал резултатите от изследвания, свързани с професионалния стрес. Под внимание са взети разнообразни фактори - продължителността на работния ден, наличието на смени, степента, в която работата е пречила на личния живот и т.н.

 

Специално внимание е било обърнато на средата и мястото в социалната йерархия, до колко човекът е етичен в работата си в каква степен е имал контрол над нея, какви са били изискванията му, имал ли е сигурност по отношение на медицинската си осигуровка. Под внимание учените взели и други обстоятелства - как самият човек оценява психическото и физическото си здраве, често ли е боледувал.

 

Оказало се, че безработицата, неспособността да се упражнява контрол върху работата, липсата на застраховка и осигуряване водят до преждевременна смърт по-често, отколкото дори пасивното пушене.

 

Прекомерно дългите работни смени, пренебрегването на личния живот повишават риска от преждевременна смърт ( около 20% е „приносът" на всички тези фактори).

 

Липсата на надеждно осигуряване чувството, че колегиалната среда е непочтена, големите изисквания и очаквания също са по-мощни предпоставки за заболяване, отколкото пасивното пушене. Заслужава да се отбележи че нездравословната психологическа атмосфера на работното място повишава многократно риска от висока заболяемост от което следва, че ако искате да живеете здравословно и по-дълго, то трябва да си намерите подходяща за психологичния си статус работа.