Съхранение на зърно

Съхранение на зърно
1 април 2024

Всеки производител или търговец на зърно трябва да предвиди къде и как ще съхранява зърното, за да не влоши качеството му.

 Има няколко начина за съхранение на зърно:

Открит склад, железни силози, пластмасови ръкави и конструкции за бърз монтаж. Ако пред зърно производителите има възможности за избор, според обема продукция, то складовата база на всяка мелница трябва да има голям капацитет за съхранение на всички видове зърнени култури при оптимални условия.

Помещенията трябва да са с добра вентилация с постоянна ниска температура и допустима влажност. Необходим е периодически контрол на съхраняваното зърно. Складовете и съоръженията трябва да отговарят на всички норми, наредби и стандарти за съхранение на зърно. Необходим е достъп до лаборатория за контрол и анализиране качествата за зърното по българския и международен стандарт.

За оптимално съхранение на зърно, то трябва да е почистено от плявата и некачествени зърна.  За качествено и дълготрайно зърно е от значение кога то се прибира от площите, където расте. Зърно трябва да е добито от пшеница прибрана в точния момент.

Оптималният момент за начало на прибиране на реколтата трябва да започва 3-4 дни преди пълната зрялост на пшеницата и да продължава не повече от две седмици. Престоя на пшеницата на корен след оптималния срок понижава  показателите на качеството й - хектолитрова маса, стъкловидност, количество и качеството на глутен.

Часът на прибирането  на зърното също е фактор влияещ върху последващото съхранение на зърно. Средно при оптимални метеорологични  условия прибирането с комбайн рано сутрин (от 6 до 7 ч.)  половината от зърното е сухо (14%), Една трета средно сухо (над 15),  и около 10% влажно (над 17%), 5%- много влажно (над 19%) и 5%-много мокро (над 20 %). Около обяд и след обяд 99% от прибраното зърно е сухо.

Познаването на необходимия диапазон на зрялост и сухост на зърното определя и ефективното съхранение на зърното в складовете. Твърде влажното или твърде сухо зърно влошава качествата си и води до допълнителни разходи.

Прибирането на пшеницата в оптималният момент е важен за добив на зърно с еднородно качество и избягване на смесване зърно с различни класи.

Доброто познаване на условията за прибиране и съхранение на зърно, оказва влияние върху неговото качество, цена и в крайна сметка получената печалба.