Пчеларството – огромна полза за човечеството

Пчеларството – огромна полза за човечеството
20 март 2024

Пчеларството е било и си остава любимо занимание на хората от дълбока древност до наши дни. Те са ценели и са обичали пчелите. Днес вече са изучени и са обяснени редица страни от живота и дейността на медоносните пчели. Създадени са научнообосновани технологии за правилното им отглеждане, размножаване и пълноценно използване от човека.

 

Вниманието на хората е било привличано от пчелите не само заради ценните продукти, които се получават от тях. Устройството на пчелното семейство и начинът на живот при домашната пчела са създавали и създават интерес и възхищение, като с часове може да се наблюдава работата на пчелите.

 

Общуването с тези трудолюбиви насекоми предизвиква не само удивление, но дава добра възможност за опознаване на живата природа. Колкото по-задълбочено се познава техният начин на живот, толкова по-интересна става работата с тях.

 

Работата сред пчелина и природата, влияе добре на нервната система и ни откъсва от стреса и ежедневните грижи, благоприятства на здравето и крепи човека.

 

Това изцяло допринася за подобряването на цялостното  състояние на организма ни и за удължаването на живота. Но защо през последните десетилетия пчеларството се е разрастнало и превърнало в любимо занимание на милиони хора.

 

В цветовете на растенията пчелите намират своята храна. От тях те събират цветен прашец и нектар, който се преработва в мед. Като кацат от цвят на цвят и събират така ценния нектар и прашец, пчелите от своя страна съдействат за опрашването на техните цветове. Така те стават причина за получаване на по-голямо количество плодове и семена и за подобряване на тяхното качество.

 

В резултат на опрашителната дейност на пчелите се получават хиляди тонове допълнителна продукция от плодове и семена. Стойността на получаваните за годината пчелни продукти: мед, восък, пчелна отрова и млечице, прополис и цветен прашец е изключително важно за нас хората.