Пчеларство и методи за гледане на пчели

Пчеларство и методи за гледане на пчели
17 март 2024

Пчеларството е древен занаят. В годините то се е развивало по различен начин по различни места на света. Ако си мислите, че да отглеждате пчели и да добивате мед от тях е толкова просто, то помислете пак. Като всяко начинание и това изисква грижа, любов и най-вече знания по въпроса, как се практикува! Затова и в тази статия ще ви предложим едни от най-популярните методи, чрез които се отглеждат пчелни семейства. Те са:

Метод на Оста наричан още Френски метод

Този метод е предназначен за гледане на пчели в кошери за тях, от стандартния тип „Дадан“, с по 10 рамкови кошери. Те не са на два корпуса, защото самата разработка на метода е за оскъдна налична паша за пчелите. Характерно за метода на отглеждане е преграждането по средата на корпуса, на самия кошер и точно до преградата се поставят входовете за пчелите, но в двата противопоставени края. Така характерния за кошера „плодник“ е разделен на две. Отделно се поставят и разделителни решетки, за да се покрие кошера.

Метод на Старобогатов – Колодзейчик

Този метод на пчеларство е базиран на руския пчеларски опит, за зимуване се оставят две пчелни семейства. За целта пчеларите имат малък и голям пчелен кошер. От малкия кошер постоянно се вземат пити заедно с отвореното пило и пчелите в тях, като се поставят в големия. Това се прави до периода на главната паша. В малкия кошер остава малко пчелно семейство, което пчеларите подсилват с мед и слагат допълнително открито пило. Това се прави, след като пашата свърши, за да се осигури успешното зимуване на малкия кошер.

Английски метод или наречен още Методът на Уелс

Тук се използват от пчеларите стандартни кошери с магазин. В него се отглеждат две пчелни семейства, но през зимата те се разделят с твърда преграда, на която отвори има, но пчелите не могат да преминават от там. На пролет се подхранват семействата с пити с мед, които предварително са позагрети. Така поставеният над преградата магазин се съединява с попълнените от пчелите решетки. След време се поставя и втори магазин, като ако пашата на пчелите е силна, магазините могат да станат много на брой.

Пчеларство и методи за отглеждане на пчели има още много. Те се различават по вида на кошерите, организацията им, методите на зимуване и подхранване най-общо казано. Но, ако сте заинтересувани от пчеларството, то това е само един бегъл поглед над него. Има още много, какво да изчетете и научите.