Огромното значение на пчеларството

Огромното значение на пчеларството
11 март 2024

Общественото и любителското пчеларство имат голямо значение в условията на съвременното стопанство. Създаването на грамадни площи с овощни, слънчогледови, етерично маслодайни, технически и други култури, които се нуждаят по време на цъфтеж от кръстосано опрашване, извършвано почти на 100%  от пчелите, тепърва ще увеличава значението на пчеларството. Не бива да се омаловажава ролята и значението на любителските пчелини. Тези малки или по-големи пчелини обикновено са разположени там, където няма обществени.

 

Изкупената от държавата пчелна продукция от любителите пчелари далеч надхвърля продукцията, изкупена от обществения сектор.

 

Сега в нашата страна с пчеларство се занимават голям брой любители пчелари на всякаква възраст. Основната част от тези трудолюбиви хора са селски стопани, но между тях има и немалко специалисти на умствения труд, служители, работници и градски жители. За част от тях пчеларството е съвсем ново начинание, за други е семейна традиция, а за много други - отлично занимание след пенсионирането им.

 

Важно е да се знае от всички, които се занимават с пчеларство или имат такова бъдеще намерение, че отглеждането на пчели не е само хоби, приятен отдих и забавление. Това занимание  изисква от пчеларя преди всичко труд, който е необходимо да се върши в  определено време и последователност и се налага да се спазват строго определени условия. За този труд винаги са необходими знания, опит и определени физически усилия.

 

Освен необходимите знания пчеларят трябва добре да знае живота на пчелите и да се научи да го направлява в зависимост от конкретните условия. Само след изпълнение на всички тези условия, положеният труд на пчеларя ще бъде богато възнаграден.

 

Нека се вземе предвид, че природата нищо не се дава даром. Пчелите трябва да положат огромни усилия и много труд, за да съберат, пренесат и преработят в мед разпръснатия в неизброими цветове в минимално количество нектар.

 

На нас не ни остава друго, освен правилно да подпомагаме пчелите с оглед да се запасят с необходимото количество мед, като част от който ние ще можем да си вземем за нашите потребности.