ПСИХОПАТОЛОГИЯ

ПСИХОПАТОЛОГИЯ
10 март 2024

Психопатологията, наричана още психично разстройство, се смята за налична, когато модел на поведение или емоционално състояние причинява индивидуален клинично значим стрес, дисфункция или увреждане в социални, професионални или други важни области на функциониране или се отклонява значително от социалните или културните норми.

Думата психопатология има гръцки произход: "психика" означава "душа", "патос" се определя като "страдание", а "лого" е "изследването". Психопатологията се определя като наука за произхода на психичните разстройства, как се развиват и симптомите, които предизвикват.

Ранните обяснения за психичните заболявания са повлияни от религиозните вярвания и суеверия. Психологическите състояния, които понастоящем се класифицират като психически разстройства, първоначално се приписват на обладаване от злите духове, демоните и дявола.

Тази идея е била широко приета до шестнадесети и седемнадесети век. Индивидите, които страдали от тези така наречени "обладавания", бивали изтезавани като лечение. Лекарите използвали тази техника с надеждата да върнат пациентите си към здравия  разум.

Гръцкият лекар Хипократ е един от първите, които отхвърлят идеята, че душевните разстройства са причинени от обладаване от демони. Той вярва, че симптомите на психичните разстройства се дължат на заболявания, произхождащи от мозъка. Хипократ е подозирал, че тези състояния на лудост се дължат на дисбаланс на течности в тялото.

Причините за психични разстройства могат да попаднат в различни категории като психологически, социални или генетични. Психопатологията също така изследва психическите състояния през жизнения цикъл, етапите на развитие и проявите, изследвайки леченията, които са ефективни при лечението на различни прояви.

Определянето на състоянията на психичното здраве се ръководи от "Диагностичен и статистически наръчник за психични разстройства", който идентифицира критериите, които трябва да съществуват, за да могат специалистите да стигнат до определена диагноза.

Днес, пациентите с психични разстройства обикновено се лекуват от психиатри или психолози, които се специализират в психичното здраве и диагностицират и лекуват пациенти чрез медикаменти или психотерапия.

Психопатологията не е същата като психопатията, която е свързана с антисоциалните разстройства на личността и престъпността.