Цвят и съставни части на жилищното помещение

Цвят и съставни части на жилищното помещение
7 март 2024

Всяко жилищно помещение се състои от основни и допълнителни части, които изграждат неговото ядро. Счита се, че на първо място се нареждат носещите колони и стени.

 

Стените ограждат помещението странично. Те не би трябвало  да изглеждат като стени на кафез. Светлосиньо, синьосиво и сребристосиво разширяват оптически помещението; червено, оранжево и виолетово го стесняват. Тъй като стените имат обикновено голяма площ, трябва да избираме тонове с по-слаба наситеност. Те трябва да са дискретни и да не бият на пръв поглед, за да  изпъкне уредбата в стаята.

 

Различно оцветени стени противодействат на представата за целостта на помещението, освен ако функцията на помещението не изисква такова различно оцветяване или ако е необходимо чрез оптически скъсяващи тонове да се уравновеси даденото дълго помещение.

 

Стената също трябва да се възприема като цяло от перваза на пода до тавана. Открояващи се чрез друг цвят цокли трябва напълно да се избягват, тъй като те оптически разрязват стената и разделят помещението хоризонтално. Ако цокълът е необходим, тогава цветът му трябва да бъде еднакъв с цвета на горната част на стената , без да се поставя никаква граница - летва или шнур.

 

Подът представлява долната граница на помещението. Той трябва да e твърд и солиден. Какъв цвят да му поставим?

 

Светложълтият или сивожълтият цвят ни кара да се чувстваме несигурно, кафявият и зеленокафявият цвят действат устойчиво и солидно. Червенокафявият, «традиционният» цвят за подове със засилен червеникав оттенък откроява пода твърде много. Разбира се, трябва да го съчетаем и с цвета на килима.

 

С подпори, греди и ниши на прозорци и други елементи в мансардните жилища също трябва да внимаваме. В такъв  случай се налага да се придържаме към златното правило да не подчертаваме с оцветяване нищо, което би могло да подразни окото. Пространствено начупени малки помещения не бива да се начупват в цветово отношение. Това би придало неспокоен вид на помещението.

 

При вратите избягваме по принцип силните контрасти. Най-достъпните цветове са бяло, светлосиво или слонова кост.

 

Прозорците се боядисват почти винаги в бяло. Северни прозорци или прозорци в по-тъмен партерен етаж действат по-приятно, когато се доближават до светли и топли тонове.

 

Видът на дървото на мебелите също трябва да се има пред вид при оцветяването - особено на стените. Много светли мебели от бреза, ясен или явор изглеждат добре на светлозелен или сив фон. Твърде светло оцветени стени, например в жълт цвят, действат скучно, а твърде тъмните стени намаляват ефекта на мебелите. Средно светли мебели, например от дъб, са ефектни при слабо наситен зелен фон, върху кафяв фон и охра. За тъмни мебели, например от орех, фонът трябва да бъде от светли, топли, слабо наситени цветове, тип слонова кост, жълтосив, сиворозов.

 

При цветовото оформяне на отделните стаи, наред с посочените по-горе правила, трябва да се съобразим й с  функцията на помещението.