Метафизика

Метафизика
10 януари 2024

Метафизиката (на гръцки μεταφυσική, буквален превод „след физиката”) е отрасълът на философията, отговорен за изучаването на съществуването. Това е основата на цял мироглед. Тя отговаря на въпроса "Какво е?" Метафизиката обхваща всичко, което съществува, както и естеството на самото съществуване. Тя определя дали светът е реален или просто илюзия. Това е фундаменталната представа за света около нас. Аристотел я нарича "първата философия" и казва, че това е науката, която се занимава с "първите причини и принципите на нещата".

Метафизиката задава въпроси като: "Каква е природата на реалността?", "Как съществува светът и какъв е неговият произход или източник на сътворение?", "Съществува ли свят извън ума?", "Как може умът да влияе на физическото тяло? "," Ако съществуват нещата, каква е тяхната обективна природа? "," Има ли Бог (или много богове или изобщо никакъв бог)? "

Аристотел първоначално разделя метафизиката на три основни раздела и те остават основните клонове на метафизиката:

  • Онтология (изучаването на съществуването, включително дефиницията и класификацията на физическите или умствените обекти, естеството на техните свойства и естеството на промяната)

  • Универсална наука (изучаването на първите принципи на логиката и разсъжденията)

  • Естествена теология (изучаването на Бога, включително естеството на религията и света, съществуването на божественото)

Реалността е абсолютна и има специфичен характер, който не зависи от нашите мисли или чувства. Светът около нас е реален. Той има специфичен характер и трябва да бъде в съответствие с него. Правилният метафизичен светоглед трябва да се стреми да разбира правилно действителността.

Метафизиката е основата на философията. Без обяснение или интерпретация на света около нас, бихме били безпомощни да се справим с реалността. Няма да можем да се храним или да действаме, за да запазим живота си. Степента, в която нашият метафизичен светоглед е правилен, е степента, в която можем да разберем света и да действаме в съответствие с него. Всеки недостатък в нашето виждане за реалността ще направи живота ни по-труден.