Съвети за кариерно ориентиране на младите хора

Съвети за кариерно ориентиране на младите хора
19 февруари 2023

Днес за никого не е тайна, че безработицата е изключително голяма и по правило точно младите хора са най-засегнати от този съвременен бич. Причината е общата криза у нас, но и това, че на почти всички работни места се изисква съответен стаж, а един току-що завършил студент няма как да е натрупал такъв.

 

И така много често високо образовани или успешно завършили своето образование млади хора абсолютно не могат да намерят своята професионална реализация у нас, вследствие на което повечето от тях решават да напуснат страната и да търсят своята кариерна реализация в чужбина.

 

Развитието и израстването в кариерата обичайно е свързано с умения, които изискват във всеки един етап от живота да се направи съответно верния избор на подходящото съобразно конкретния личен потенциал и талант образование. След това то изисква и обучение във връзка с работа, която следва да е еквивалентна на получения ценз, а не просто да осигурява прехрана, за да не е в тежест младият човек на родителите си.

 

Такъв вид услуги се представят в средните училища, университетите, колежите, многобройните образователни институции, но също и в различните служби по заетостта и на работното място, в доброволната или частната сфера на работа.

 

Този процес включва предоставянето на информация за съответната кариера, различни инструменти за правилна оценка и съответно самооценка на кандидата за работа. Също така - умението да издържи отлично интервю за работа, да се включи в различните програми за кариерно обучение. Всичко това помага на младия човек да осъзнае, премисли и да се насочи възможно най-правилно към своето поприще в живота, а не просто работно място, където да е ангажиран ежедневно.

 

Истински добрата работа винаги дава възможности за израстване и развитие, тя следва да носи радост, даваща смисъл на живота, а не просто да бъде начин за препитание и необходимостта да се прави „нещо“, тъй като всички така правят. Работата е необходимо да бъде смисъл на живота и да дава стълбица за самоусъвършенстване и реална възможност да успее младият човек и в България.