ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО НА КОРЕНА

ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО НА КОРЕНА
28 декември 2023

С вътрешното устройство на корена се запознаваме най-добре чрез наблюдение с микроскоп. За целта се правят надлъжен и напречен разрез от корен на различни растения и се приготвят микроскопски препарати.

 

Кореновият връх е покрит с малка конусовидна коренова качулка. Тя е образувана от много клетки. Когато коренът нараства и се провира между почвените слоеве, външните клетки на качулката се разкъсват и от вътрешната й страна се образуват нови клетки. По този начин качулката постоянно се подновява и предпазва нежния коренов връх от нараняване.

 

Кореновият връх прилича на заоблен конус. Изграден е от дребни и нежни клетки, които имат свойството да растат както и да се делят бързо. Тази група клетки образува тъкан, наречена делителна (образуваща). Зоната на нарастването е образувана от клетки, разположени в отвесни редове. Те не се делят, а само нарастват бързо по дължината на корена като го принуждават той да се удължи.

 

Кореновите власинки всмукват вода и соли. Тук във вътрешността по дължината на корена се образуват тесни и широки цеви. По тях се движат соковете, затова те се наричат проводящи цеви. По-широките, наречени дървесни цеви, имат надебелени стени. Те са образувани от клетки, разположени една над друга. Техните напречни ципи са се изгубили и цитоплазмата е унищожена. Клетките на дървесните цеви са също унищожени. По-тесните, наречени ликови цеви, са с тънки стени. Те са образувани от живи клетки, на които напречните ципи имат малки дупчици.

 

Дървесните и ликовите цеви общо изграждат проводящата тъкан на растенията. Когато при дърпане скъсаме коренче от перуника в зоната на власинките, то се разделя на дебела част—кора, и тънка — вътрешен цилиндър. При наблюдение посредством микроскоп напречен разрез от такъв корен, виждаме, че кората е изградена от еднакви клетки с тънки ципи. Те се наричат основна (паренхимна) тъкан. Кората предпазва вътрешния цилиндър от повреда.

 

Устройството на вътрешния цилиндър се различава от устройството на кората. По външната му част са разположени групи от дървесни проводящи цеви, а между тях — групи от ликови цеви. Пространството между дървесинните и ликови групи е изпълнено с основна тъкан. Старата част на корена е покрита с мъртви коркови клетки, които я предпазват от загниване. Тази част обикновено надебелява. У перуниката тя надебелява съвсем слабо, но вътрешното й устройство остава както в зоната на власинките.

 

При дърветата, храстите и много тревисти растения обаче тя надебелява повече и вътрешното й устройство се изменя. Между дървесните и ликовите групи цеви се появява делителна (образуваща) тъкан, наречена „камбий“. От камбия навътре се образуват нови дървесни, а навън — ликови цеви, коренът надебелява. Надебелените корени на тези растения по устройство приличат на дървесните стъбла и са много здрави.