ВИДОИЗМЕНЕНИ СТЪБЛА

ВИДОИЗМЕНЕНИ СТЪБЛА
20 ноември 2023

Стъблото на някои растения според условията за живот, в които се развивало през годините започнало да изпълнява друга функция. Поради тази причина се видоизменило по форма и състав. При много от съвременните растения сега се срещат различно видоизменени стъбла.

Коренище. При някои многогодишни тревисти растения (момина сълза, троскот) в почвата се образува коренище. Външно то прилича на корен, но по него се намират пъпки, а много често и малки листа с формата на люспи. Това показва, че коренището е видоизменено стъбло. В него се натрупват хранителни вещества. То пуска допълнителни корени, разклонява се и образува нови пъпки.

Задният му край постепенно умира. По този начин разклоненията му се отделят в самостоятелни растения. През пролетта от пъпките израстват нови надземни цветоносни стъбла. Чрез коренището си многогодишните треви оцеляват при неблагоприятни условия — студ, суша, стъпкване. Коренището служи и за размножаване на растенията.

Грудка. Картофът в почвата образува грудки, в които се натрупват скорбяла и други хранителни вещества. По повърхността им се забелязват малки вдлъбнатини с пъпки по тях, наречени «очички». Те са разположени както пъпките по стъблото. От очичките израстват стъбла с малки листа. Грудките също са видоизменени стъбла. Образуват се от издънки на подземната част на стъблото. След загърляне от картофите се получава по-голям добив. Картофите у нас се размножават само чрез грудки.

Луковица. Много едносемеделни растения (лук, чесън, лале) образуват в почвата луковица. В основата на разрязаната луковица (от лук) се вижда плоско дънце, върху което са прикрепени месести люспи. Дънцето е силно скъсено стъбло, а месестите люспи — видоизменени листа. В тях се натрупват хранителни вещества. На върха на дънцето се намира малка връхна пъпка, а между люспите странични.

Луковицата наподобява голяма пъпка. Отвън тя е обвита със сухи ципести люспи, които я предпазват от загниване и изсъхване. Рано напролет от луковицата бързо израстват листа и цветоносно стъбло. Когато настъпят летните горещини, листата и цветоносното стъбло изсъхват, но преди това растението образува една или няколко нови луковици, които презимуват в почвата. Луковицата е видоизменено стъбло, чрез което растението преживява неблагоприятните условия (студ, суша) и се размножава.

Тръни. По стъблото на някои храсти и дървета (трънка, джанка, дива круша) се намират силно заострени твърди израстъци наречени - тръни. По някои тръни се намират листа. Това показва, че тръните са видоизменени клони, които имат защитна служба.

Мустачки. На тънките мустачки, с които катерливото стъбло на лозата се залавя за съседните предмети, понякога се образуват листа и цветове. Те са също видоизменени клончета, които служат предимно за прикрепване на растението.

Сукулентни стъбла. В пустинните места на топлите страни виреят кактуси, млечоци и други растения, чието стъбло е удебелено и сочно. То се нарича сукулентно. Когато има валежи, в него се натрупва много вода. Тя поддържа живота на растението при продължителни засушавания.