Изследване на дишането на болните

Изследване на дишането на болните
18 ноември 2023

Наблюденията на дишането на болния позволяват да се правят заключения не само за заболяването на белите му дробове, но и за състоянието на целия организъм. Интерес представляват честотата на дишането, дълбочината, правилността (ритъмът) и други.

Честотата на дишането трябва да се определя, в момент когато болния не подозира за това. В противен случай той неволно изменя честотата и дълбочината на дишането си. Ето защо, когато се разговаря с болния или се измерва температурата, пулсът и т.н., се следят движенията на гръдния кош и се отчита колко пъти се повдигат и се спускат гърдите (корема) за една минута. Ако болният спи или е в безсъзнание, движенията на гръдния му кош се отчитат по-лесно, като поставим лист хартия на гърдите му.

Здравият човек вдишва средно 16 – 24 пъти в минута. Честотата на дишането намалява в състояние на покой и сън, а се увеличава при движение, в седнало или изправено положение, след хранене, при вълнения, изкачване на голяма височина над морското равнище и др.

Болестно се увеличава дишането при висока температура и при наличие на болки при плеврит, счупване на кости и други. Забавено дишане може да настъпи при увеличено вътре-черепно налягане – менингит, мозъчен кръвоизлив, а също така и при някои отравяния. Честотата на дишането се отнася към честотата на пулса, както 1 към 4.

В зависимост от това с каква сила се вдишва и издишва, въздухът, различаваме дълбоко и повърхностно дишане.

Когато дишането е повърхностно, затруднено и затруднено, се говори за задух. При него болният чувства недостиг на въздух. Задух се наблюдава и при липса на достатъчно кислород, във въздуха, при заболявания на дихателните пътища, белите дробове, сърцето и т.н.

При задух болния се поставя почти седнал, освобождава се от дрехите и му се осигурява достъп на чист въздух посредством отваряне на прозорците. На болния може да се даде да диша кислород с помощта на специален за целта апарат. Когато дишането липсва се налага незабавно да се пристъпи към един от способите за изкуствено дишане.