Недостатъците на виното

Недостатъците на виното
1 ноември 2023

Виното, произведено от здраво грозде при строго спазване на всички технологични изисквания, трябва да e в състояние бързичко да се избистри, да притежава необходимия цвят, вкус и аромат както и да отговаря на типа вино, който се очаква от него. Всяко отклонение от това общо правило води до получаване на непривлекателни вина, които в зависимост от характера на измененията биват болни, повредени или с недостатъци.

 

Получаването на болни или с недостатъци вина е много често явление при производството на малки количества предимно в домашни условия. Това се дължи на факта, че повечето стопани нямат солидни познания по винарство, експериментират с всичко, което са прочели или дочули оттук-оттам, не употребяват серен двуокис и не спазват елементарните условия за хигиена на съдовете и на помещенията.

 

Често домашното вино се приготвя от недоброкачествено грозде и по съмнителна технология. За заболяване на виното говорим при съществени изменения във качеството на виното, когато в него се развиват много болестотворни микроби. Отличително свойство на болестите е способността им да заразяват други здрави вина.

Повредите се причиняват от химични и физични изменения в състава на виното, които се дължат на чужди вещества или на нерационална технология.

 

Недостатъците може да се дължат на недобре узряло грозде или на системни грешки при винопроизводството. Най-често срещани от болестите на приготвените и съхранявани при домашни условия вина са липсата на ферментация, окисление, кафявото пресичане и някои странични миризми и лош вкус, а от недостатъците — излишъкът или недостигът на някои от съставящите виното вещества.