КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПСИХОЛОГИЯТА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПСИХОЛОГИЯТА
25 октомври 2023

Психологията е науката за ума и поведението. Думата психология идва от гръцки и означава изучаване на психиката или душата (ψυχή(психо), "дъх, дух, душа" и λογία(логия), наука). Умът е изключително сложен и загадъчен.

Мнозина се чудят как психолозите могат да изучават такова привидно абстрактно и изключително сложно нещо. Дори и учените да гледат в мозъка, както при аутопсията или по време на хирургическа операция, всичко, което виждат, е сивото вещество(мозъка). Мислите, познанията, емоциите, спомените, сънищата, възприятията и т.н. не могат да се видят физически, като кожен обрив или сърдечен дефект.

Експерти твърдят, че подходът към психологията не се различава от другите науки. Както и в други науки , са създадени експерименти, които потвърждават или опровергават теории и очаквания. За физик данните по време на експериментите могат да бъдат атоми, електрони, поглъщане и отделяне на топлина, докато за психолога тези данни са човешкото поведение.

За психолог човешкото поведение се използва като доказателство - или поне за индикация - за това как работи умът. Не можем да наблюдаваме ума директно; Обаче, почти всички наши действия, чувства и мисли са повлияни от функционирането на нашите умове. Ето защо човешкото поведение се използва като източник на данни за тестване на психологическите теории за това как функционира умът.

Тъй като психологията е наука, тя изследва причините за поведението, използвайки систематични и обективни процедури за наблюдение и анализ, подкрепени от теоретични интерпретации, обяснения и прогнози.

Много хора казват, че психологията се намира на кръстопътя на други дисциплини като медицина, лингвистика, социология, биология, антропология, дори история. Например, невропсихологията - която изследва как отделните области на мозъка отговарят за паметта, езика, емоциите и т.н. - се припокрива с биологията и медицината.

С широкия си обхват психологията изследва огромен брой феномени: учене и памет, усещане и възприятие, мотивация и емоция, мислене и език, личност и социално поведение, развитие на детето, психични заболявания и много други.