Мотивация към учебния процес

Мотивация към учебния процес
6 октомври 2023

Всяка мотивация е важна, но към учебния процес е просто приоритет…

Как да помогнем на нашето дете да получи отлична мотивация към учебния процес? Никак не е трудно да се стимулира интересът на детето към учебния материал. Достатъчно е да му обясните колко е важно да учи, за да има един ден добре платена и престижна работа.

Ако се налага, поговорете и с класната му, ще е добре и тя да ви подкрепи. Не оказвайте прекомерен натиск. Не го тормозете, като му говорите единствено за училище и за оценките му. Детето се тревожи при контролно или тест да не получи ниска оценка и да не разочарова родителите си, а това може да предизвика блокирането му. Затова контролирайте работата му редовно, без да бъдете постоянно зад гърба му...

Не гледайте на детето само като на ученик/ученичка - Личността му не се изчерпва само с постиженията му в училище или с поведението му там. Не заявявайте: „Ти си слабак. Имаш 3. Това е истинска катастрофа! “. В съзнанието му ще се вреже мисълта: „Ти си слабак. “ И ще започне да го вярва. Правилната стратегия е да кажете: „Оценките ти се влошават. Обясни ми какво става с теб?! “

Не го сравнявайте с брат или сестра - Всяко дете e уникално и си има свои таланти и планове. Ако коментирате, че по математика се справя по-зле от брат си, така само ще събудите съперничество между двете деца. А завистта е лоша мотивация. Дайте му шанс да се промени. Ако през настоящата учебна година детето се е показало лош ученик, това не означава, че и през следващата ще бъде същото. Не бързайте да го заклеймявате като двойкаджия или тройкаджия. Показвайте, че го цените. Когато успее в някакво начинание, поздравявайте го. Няма нищо по-стимулиращо за детето от искрения комплимент.

Не поставяйте летвата твърде високо или твърде ниско - Ако я поставите твърде ниско, детето ще мисли, че не очаквате много от него. Ако пък я поставите твърде високо, ще прережете крилата му. Окуражавайте го, като признавате и напредъка му. Научете го да бъде отговорно. Не пишете домашните му вместо него. Колкото повече работи самостоятелно, толкова по-уверено ще е в себе си и по-мотивирано. Покажете му, че полагането на усилия може да е удоволствие. Не е задължително непременно това да се случи в училище. Дори по-подходящо е да стане чрез любимия спорт.

Помогнете му да осъзнае смисъла от учението - Децата учат стихотворения наизуст, запаметяват дати, без да знаят за какво им е необходимо всичко това. Обяснете им за какво тези неща ще им послужат. Разлиствайте заедно книги, четете енциклопедии, гледайте атласи на света. Повечето деца обичат това. Отделяйте време за приятелите му и за извънкласните дейности. Детето прекарва много време в училище, компенсирайте това, като каните приятелчетата му у дома, организирайте съвместни излизания с тях, запишете го на някакъв спорт, танци, рисуване.

Бъдете сигурни, че спазвате ли всички тези съвети, то вашето дете ще има една отлична мотивация за реализиране в учението!