Счетоводство България данъчно планиране и одит

Счетоводство България данъчно планиране и одит
2 октомври 2023

Счетоводство България включва и независимия счетоводен одит, както и данъчното планиране за периоди напред. Като цяло счетоводството е специфична ниша, която има своите особености, както в счетоводното отчитане, така и в данъчните облекчения и санкции.

Част от нея са и ведомостите за заплати, финансовия резултат на фирмите и редица други характерни практики за доброто счетоводно управление и водене на една фирма.

Така данъчното планиране е специфична счетоводна дейност, която се предлага единствено от големи и рентабилни счетоводни кантори и финансови дружества. Одита от определен период насам е част от счетоводната отчетност на една фирма и се извършва от независими компании за одит.

Какво е данъчно планиране и защо да го използвате?

Преди откриването и регистрирането на един бизнес, под формата на фирма е добре да се направи предварителен анализ за допълнителните особености на този вид бизнес и облагането му с данъци, като цяло. Всяка търговска дейност има определена специфика, така че данъчното планиране не е универсален акт или действие – то е строго насочено и индивидуално, според законодателството на България.

В зависимост от мащаба си, своята специфика, началния си капитал, характера на дълготрайните и краткотрайни активи – една компания подлежи на разнообразни данъчни ставки. Част от тях са данъци и такси към местни общини, данъци за доходи на управители и работници, ДДС и други.

Специфичното планиране ще ви помогне да изведете стратегия за развитието на бизнеса си и само един опитен счетоводен и финансов екип може да го направи за вас.

Одитиране и кои фирми подлежат на него?

По своята същност одита на фирми, може да бъде много разнообразен. Той варира от специфични проверки на Годишни финансови отчети, през одит на банкови институции или кредитни такива, до одит на отчети по проекти и независим одиторски контрол на юридически фирми или пък физически лица.

Одитирането се прави на база задълбочени анализи на цялостното счетоводство на фирмата, на чиято база се издава и краен доклад отразяващ достоверността на представената в счетоводството информация. Тъй, като последно Закона за счетоводство България претърпя промени, които засягат и одита в една фирма, малка, средна или голяма, то най-добре професионалните счетоводители са запознати с характера по водене на фирменото счетоводство и последващите изисквания за одит.

Счетоводство България тепърва преминава през реформа от международни към локални стандарти със запазване на характерните си особености. Затова една фирма, която иска успешен старт в бизнеса и цели развитие е добре да заложи на професионални счетоводни услуги.