Мерки за борба с вредите причинени от зайци

Мерки за борба с вредите причинени от зайци
25 септември 2023

Зайците причиняват известни щети на селското стопанство и особено на младите овощни насаждения, като изгризват кората им. Това се обуславя от обстоятелството, че през зимата заекът гладува поради високата снежна покривка, а и като гризач има нужда от твърда храна за изпиляване на постоянно нарастващите му резци.

 

Мерките за борба против повредите от зайците са различни. Ефикасно средство е осигуряването нa храна в техните местообитания, като се нахвърлят върху земята oкастрени клони за гризане. Други средства са така нар. механични предпазни средства, т. е. завиване на стъблата на дърветата до определена височина с бодливи клонки от глог, трънки, хвойна, стъбла от слънчоглед, царевица и др.

 

От химичните средства се препоръчва намазването или напръскването на стъблата и фиданките с различни вещества и смески, които имат отблъскваща миризма, или по-добре такива, които имат комбинирано действие - отблъскваща миризма и вкусовоотвращаващи усещания.

 

Освен тези качества химичните средства трябва да бъдат трайни, да не се измиват от дъждовете, да не замръзват при ниска температура, да са безвредни за фиданките, дивеча и хората.Също така и да са евтини.

 

За намазване може да се употребяват следните смески:

- 3 части говежди тор, 1 част гасена вар и 1 част петрол, като се разбъркват в гъста маса;

- 2 части гасена вар и 1 част мазна глина, към които след разбъркването се прибавя говежда или друга кръв. Преди употребата смеските се разбъркват.

 

За напръскване на млади фиданки може да се употреби следната смеска:

- 1 ч. рибено масло, 1 ч. 25%-ов течен сапун, по 6 части хексахлоран и кръв и 35 части вода. За да се коагулира кръвта, прибавя се на 1 л кръв по 2 г калиев или натриев оксалат.

 

Ако тези средства не помогнат, налага се в овощарските райони зайците да бъдат сведени до съответен минимален брой.