Медузата - перфектният прототип

Медузата - перфектният прототип
9 септември 2023

Природата е върховният създател. Тя коригира, когато е нужно, заличава, когато не може да коригира. Но преди около 700 милиона години тя е създала най-приспособимото животно, медузата, и от тогава не е въвела съществени промени по нея.

Медузата е безгръбначно животно, с прозрачно тяло, без мозък, но със добре развита нервна система. Тя и позволява да реагира на външни дразнения и да улавя плячката си. Това тя прави чрез своите пипала. Тя инжектира отрова във жертвата си и я завлича в стомашната си кухина.

Медузите виреят предимно в солени води, но се срещат и в сладки води. Те са със всякакви окраски, бели като сняг със черни мрежички. Ярко жълти със ръбове като на портокалова кора. Кафяви, със пипала приличащи на корали направени от дантели.

Както тяхната окраска е разновидна така и техните екосистеми се различават. Те живеят както на дъното на Марианската падина, където те са еволюирали да излъчват флуоресцентна светлина, за да привличат жертвата си. Така и в Северният ледовит океан, Тихият океан, а дори и в нашето Черноморие виреят два вида: медузата Ризостома и ушатата медуза Аурелия .

Те могат да бъдат както малки, така и големи като най-голямата позната медуза тежи 381 кг, а претендент за това почетно място е и медузата Номура със своите 200 кг и дължина от 2 м, която се среща във водите между Китай и Япония.

Тези същества мигрират постоянно, за да си намерят плячка. Движейки се като засмукват вода в стомашната си кухина, след което я изпомпват и така се изстрелват в желаната от тях посока. В хода на миграцията си те понякога се срещат с хора. Въпреки че ние не сме част от диетата им все пак фигурираме като дразнители и възможността да бъдем ужилени е висока. Ако това стане ужиленото място се измива със солена вода и винен оцет.