Интерактивното образование и бъдещето на училището

Интерактивното образование и бъдещето на училището
2 септември 2023

Интерактивното образование все повече и повече навлиза в училище. За процеса на обучение на децата ни, материали като учебници, тетрадки и помагала стават излишни, а дори присъствието на чинове е спорно. Защо това се налага обаче и полезно ли е времето ще покаже!

Днешните ученици са завладени от високо развитите технологии, те са неизменна част от живота им и включването им в обучителния процес е необходимо с оглед задържането на вниманието на децата и все пак осъвременяване методите на обучение. До момента едно от най-масовите интерактивни неща в класните стай е цифровата или интерактивна дъска за обучение. Въпреки, че в България още прохождаме в тази сфера, то по света не е така.

Интерактивната дъска се състои от проектор свързан към компютър или лаптоп, за да предава изображение от интерактивен тип на обикновената дъска и така в реално време учениците и учителите, чрез дистанционно управляват урока и нагледно могат да пишат по самият него на обикновената дъска съответно. Тук успеваемостта на обучението е в пъти по-висока от стандартното обучение, защото вниманието на учениците е много по-ангажирано и съответно резултатите от обучението много по-добри.

Интерактивното образование е образованието на бъдещето, защото при него ученика няма нужда от обучаващ го на всяка цена. Той може, чрез своя таблет или лаптоп да черпи информация по всяко време и на всяко място. Така обучението е непрекъснато и само интересът трябва да бъде задвижен към определени тематики. Този начин на само преподаване е много по-функционален, защото дава свобода на действие. Обучаващият се сам определя как, кога и колко да научи по методите, които му допадат. Донякъде интерактивното обучение наподобява метода Монтесори, но в един нов дигитален прочит.

Тук в никакъв случай не става дума за изключване на колективното обучение, напротив то е много добре съвместимо и дори наложително. Може би, за в бъдеще учителите ще бъдат с изместени функции, защото те ще се превърнат в един вид насочващи ментори. Но това време е още далеч засега и интерактивното образование до момента е по-скоро интересно, отколкото основно и заменящо.

Благодарение на шеметното развитие в технологиите постоянно, езика ни се обогатява с нови думи и значения, процеса на учене вече е нещо нестандартно и силно индивидуално, отколкото нещо статично, утвърдено и остаряло от към информативност.